Kosten & vergoedingen

Psychomotorische therapie valt onder de non-verbale vormen van therapie, ook wel vaktherapie genaamd. Een verwijzing van een medisch specialist is niet noodzakelijk, je kunt ook zelf contact opnemen door te bellen of te mailen.

Allereerst wordt er bij aanmelding een intakegesprek gepland waarin de hulpvraag wordt besproken. Aan deze intake zijn allereerst geen kosten verbonden. Wanneer u besluit de PMT te vervolgen wordt deze in rekening gebracht i.v.m. verslaglegging en een persoonlijk dossier. De daaropvolgende behandelingen bedragen 30 min. of 45 min. afhankelijk van de hulpvraag. U ontvangt een factuur welke vervolgens kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Binnen 14 dagen dient de factuur te zijn voldaan. Er zijn verschillende ziektekostenverzekeraars welke de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en het aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Vermeld daarbij dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Daarnaast kunt u via de volgende link de vergoedingen per zorgverzekeraar bekijken (http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie). Naast een vergoeding via de zorgverzekeraar is het ook mogelijk het via PGB te bekostigen.

KvK nummer: 66346835
AGB code zorgverlener: 90102304
AGB code praktijk: 90061768
Lidnummer FVB: 106770


Reglement klachtencommissie Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB):
Dit reglement omvat de uitwerking van het gestelde in art. 8 van het Huishoudelijk Reglement van de FVB en voldoet aan de bepalingen van de Wet Klachtrecht cliënten zorgsector.