PMT voor volwassenen

U bent eigenlijk veel te druk op uw werk en u merkt dat de stress en spanning toenemen. Veel volwassenen worden tegenwoordig overvraagd, wat kan resulteren in onder andere lichamelijke klachten. Een echte oorzaak of reden voor de lichamelijke klacht kan vaak door huisarts / fysiotherapeut niet gevonden worden. Toch ervaart u de klacht weldegelijk. Binnen de psychomotorische therapie wordt gekeken naar gedragspatronen welke deze klachten mogelijk in stand kunnen houden. Hoe gaat u om met de stress en spanning? Wat is hierin bevorderend en/of belemmerend? Hoe kunt u dit eventueel anders aanpakken? Al deze handvaten en veranderingen kunnen bij de PMT ook direct in praktijk worden gebracht door het te oefenen in verschillende bewegingsvormen.

Klachten / thema’s die binnen PMT aan de orde kunnen komen zijn:

 • Moeite met grenzen voelen / aangeven
 • Assertiviteit
 • Prikkelbaarheid
 • Ontregeling (extreme vermoeidheid / verstoringen ritme)
 • Burn-out
 • SOLK (Somatische Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten) • PMT volwassenen


  Voorbeeld:
  Peter (45 jaar) heeft al lange tijd last van zijn nek en schouders. Vele bezoeken aan zijn fysiotherapeut hebben echter de klacht niet kunnen verbeteren en inmiddels heeft Peter dagelijks hinder van zijn klachten. Hij is snel geagiteerd, kan moeilijk met prikkels uit de omgeving omgaan en informatie moeilijk verwerken. Zelfs zijn kinderen van 4 en 7 merken het aan hem. De voorheen leuke uitstapjes in het weekend vergen zelfs nu van Peter al te veel energie. Binnen de PMT wordt er niet of nauwelijks ingegaan op de fysiologische oorzaken. Er wordt al snel duidelijk dat Peter moeilijk zijn grens aan kan geven. Hierdoor laat hij zich leven door zijn omgeving en gaat zowel op zijn werk als thuis over zijn grens. Binnen PMT wordt Peter zich bewust van zijn lichamelijke grens, welke lichaamssignalen behoren hierbij en wat voel ik? Vervolgens wordt Peter uitgedaagd voor zichzelf op te komen. Als een soort ‘pakezel’ wordt Peter door de therapeut uitgedaagd om met allerlei materialen een parcours af te leggen. Hoever gaat Peter hierin? Wat laat hij gebeuren, wanneer geeft hij zijn grens aan? Uiteindelijk wordt er de koppeling gemaakt naar werk- en thuissituaties waarbij Peter wordt uitgedaagd te experimenteren met het nieuwe aangeleerde gedrag.