Kosten & vergoedingen

Psychomotorische therapie valt onder de non-verbale vormen van therapie, ook wel vaktherapie genaamd. Een verwijzing van een medisch specialist is niet noodzakelijk, je kunt ook zelf contact opnemen door te bellen of te mailen.

PMT kan vergoed worden via de zorgverzekeringswet, er zijn verschillende ziektekostenverzekeraars welke de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en het aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Vermeld daarbij dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en/of de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daarnaast kunt u via de volgende link de vergoedingen per zorgverzekeraar bekijken (http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie).

Voor jeugdigen onder de 18 jaar bestaat er ook een mogelijkheid om het via de jeugdwet of PGB te bekostigen. PMT Samen Doen heeft behandelovereenkomsten met de gemeente Tubbergen, Dinkelland en Twenterand. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts of contact met een jeugdconsulent vereist. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met me op.


Therapeut is aangesloten bij de NVPMT, FVB, NFG en RBCZ.

Registratie voor Wkkgz via NIBIG); Aangesloten bij geschilleninstantie Zorggeschil (art. 18 Wkkgz), Beschikt over een klachtenprocedure (art. 13 Wkkgz), Beschikt over een klachtenfunctionaris (art. 15 Wkkgz). Opgenomen in het Gelaagd gerister van het NIBIG. PMT Samen Doen hanteert algemene voorwaarden, deze zijn te allen tijde op te vragen. PMT Samen Doen hanteert de code huiselijk geweld en kindermishandeling.